Wij zijn een verzameling van neurologen, neurochirurgen, natuurkundigen en ingenieurs die samenwerken in de neurowetenschappen.  Ons team is gevestigd in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (kortweg AUMC), waar het klinische werk wordt gedaan, en de TU Delft, waar een groot deel van het theoretische onderzoek plaatsvindt. Ons onderzoeksteam werkt samen met de klinische teams om ons begrip van neurologische aandoeningen (zoals epilepsie of de ziekte van Alzheimer) te helpen verbeteren, zodat we ze uiteindelijk beter kunnen behandelen. Sinds 2018 werken we aan het Virtual Surgeon project. Met dit project willen we een computermodel ontwikkelen dat helpt bij het plannen van epilepsiechirurgie. Als aanvallen in een computer kunnen worden gesimuleerd, dan kunnen we verschillende resectiestrategieën in het model testen, en daarmee optimaliseren, voordat de daadwerkelijke operatie plaatsvindt. Om dit te laten werken moeten verschillende elementen worden samengebracht, en daarom is dit een een samenwerking van verschillende groepsleden.

Teamleden

Ilse van Straaten is een neuroloog en klinisch neurofysioloog in Amsterdam UMC. Ze is betrokken bij het epilepsie chirurgie programma van Amsterdam UMC. Haar onderzoek richt zich op de voorspellende waarde van pre-chirurgische onderzoeken, waaronder MRI en MEG. Ze gebruikt geavanceerde beeldvormings- en signaalanalysemethoden zoals functionele connectiviteit, netwerkanalyse en machine learning technieken om de voorspelling van chirurgische interventies en uitkomsten te verbeteren.

Ida Nissen heeft haar PhD gedaan over hersennetwerken van epilepsiepatiënten. Haar onderzoek richtte zich op het lokaliseren van de epileptogene zone met behulp van verschillende modaliteiten van klinische gegevens en wiskundige analyses met als doel de uitkomst van epilepsiechirurgie te verbeteren. Na haar proefschrift begon ze met het ontwerp van ons computermodel om virtueel verschillende strategieën voor epilepsiechirurgie te testen, vóór de eigenlijke operatie, zodat chirurgen de optimale strategie kunnen kiezen. 

Arjan Hillebrand is natuurkundige en universitair hoofddocent aan Amsterdam UMC, locatie VUmc, waar hij verantwoordelijk is voor het wetenschappelijk en klinisch gebruik van het MEG-systeem. MEG kan hersenactiviteit op een nauwkeurige en niet-invasieve manier registreren. Hij heeft deze techniek gebruikt om te proberen te begrijpen wat er in de gezonde hersenen gebeurt, en wat er mis gaat in de zieke hersenen. Zijn huidige onderzoek richt zich op de toepassing van MEG voor de reconstructie van beschadigde hersennetwerken bij patiënten met onder andere dementie, multi sclerose, of de ziekte van Parkinson. Een bijzonder interessegebied is epilepsie, waar MEG kan worden gebruikt om zowel diagnose als behandeling te ondersteunen. Arjan heeft MEG en netwerktheorie gebruikt om te proberen nauwkeuriger te bepalen welk hersengebied moet worden weggesneden om een patiënt aanvalsvrij te krijgen.

Kees Stam is hoogleraar klinische neurofysiologie aan het Amsterdams UMC, locatie VUmc. Sinds 2000 is zijn wetenschappelijk werk gericht op connectiviteits- en grafentheoretische netwerkstudies bij verschillende neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson, multiple sclerose, hersentumoren en epilepsie. Hij ontwikkelde verschillende nieuwe methoden voor functionele connectiviteitsanalyse, zoals de synchronisatiewaarschijnlijkheid en de fasevertragingsindex. Hij was de eerste die grafiek theorieën toepaste op EEG- en MEG-opnamen bij gezonde proefpersonen en neurologische patiënten. Hij heeft de BrainWave-software ontwikkeld die wordt gebruikt voor de studie van connectiviteit, netwerken en modellen van het gehele brein. Een overzicht van zijn groep is te vinden op deze website.

Linda Douw is een neurowetenschapper die ons brein probeert te begrijpen aan de hand van grafentheorie. Haar theoretisch gestuurde maar nog steeds data-gedreven aanpak maakt het mogelijk om te onderzoeken hoe de hersenen werken op meerdere schalen en met verschillende beeldvormingsmodaliteiten. Ze is vooral geïnteresseerd in het gebruik van deze methoden om de diagnose en behandeling in de neuro-oncologie en epilepsie te verbeteren, en probeert altijd de abstracte topologie van het hersennetwerk terug te koppelen naar het menselijk gedrag.

Ana P Millan is natuurkundige en neurowetenschappen aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Ze heeft gewerkt aan het modelleren van aspecten van hersenactiviteit en hersenontwikkeling met behulp van methoden uit de natuurkunde en de netwerkwetenschap. Momenteel werkt zij aan het verbeteren en testen van het computermodel voor epilepsiechirurgie. 

Petra Pouwels is onderzoeker bij Amsterdam UMC, locatie VUmc. Ze is werkzaam op de afdeling Radiologie en nucleaire geneeskunde. Haar onderzoek is gericht op kwantitatieve MRI technieken in de neurowetenschappen. Deze technieken omvatten kwantitatieve Diffusion Weighted Imaging, Myelin Water Imaging, en MR spectroscopie, evenals functionele MRI en conventionele MRI. Klinisch onderzoek wordt gedaan in samenwerking met collega’s van Kinderneurologie (witte stof stoornissen), Multiple Sclerose, Neurochirurgie, en Psychiatrie.

Sander Idema is neurochirurg in Amsterdam UMC, locatie VUmc, waar hij gespecialiseerd is in epilepsiechirurgie. Hij zet zich in om zoveel mogelijk mensen te helpen om aanvalsvrij te worden, door middel van een operatie, of door onderzoek te doen dat dit in de toekomst mogelijk is met of zonder operatie.

Hans Baaijen is neurochirurg en voorzitter van de epilepsiegroep van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Naast het ontwikkelen van chirurgie voor complexe hersentumoren (zoals gedeeltelijk wakkere procedures), is hij gespecialiseerd in epilepsiechirurgie. Hij en zijn team hebben moderne technieken voor epilepsiechirurgie kunnen ontwikkelen, evenals verschillende soorten functieonderzoeken voor en tijdens de operatie om de uitkomst te helpen verbeteren en bijwerkingen te verminderen. Hij bereidt dit complexe proces zorgvuldig voor en begeleidt de patiënten en hun familie daarbij.

Demetrios Velis is als universitair hoofdonderzoeker verbonden aan Amsterdam UMC, waar hij onderzoek doet op het gebied van neurochirurgie, neurologie en endocrinologie, met een focus op epilepsie.

Piet Van Mieghem is hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Zijn onderzoek richt zich op het modelleren en analyseren van complexe netwerken (zoals hersennetwerken) en nieuwe algoritmen voor communicatienetwerken. Hij heeft ruime ervaring met het modelleren en bestuderen van verspreidingsprocessen op netwerken, wat wordt toegepast op het computermodel voor epilepsiechirurgie.